Curriculum Vitae
Personalia
Navn:
Eivind Gussiås Løkseth
Født:
5. november 1980
Adresse:
Rød
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Hybeladresse:
Solbakken 29A
6429 MOLDE
 
Utdanning
1996 - 1999
Allmenne fag v/Molde Videregående Skole
Studieretningsfag: Matematikk (3MX), Fysikk (3FY), og IT
2000 -
3-årig Informatikk v/Høgskolen i Molde
Linje: Systemutvikling
 
Fag jeg har tatt / tar ved Høgskolen i Molde
In105 Menneske - Maskin-kommunikasjon Høsten 2000
In150 Innføring i programmering (Visual Basic) Høsten 2000
Mk101 Innføring i matematikk Høsten 2000
In135 Datamodellering og databaser (Oracle og SQL) Våren 2001
In160 Videregående programmeing (Java; Application og Applet) Våren 2001
Mk202 Diskrét matematikk Våren 2001
In212 Objektorientert utvikling (Designmønstre, UML, Webbutikkprosjekt m/Servlet) Høsten 2001
In230 Datamaskinarkitektur (og Assembly-programmering) Høsten 2001
In240 Operativsystemer Høsten 2001
In140 Systemering Våren 2002
In270 Datamaskinkommunikasjon Våren 2002
In295 Algoritmer og Datastrukturer Våren 2002
 
Arbeidserfaring
01.06.2001 - 17.08.2001
Sommerjobb v/Molde Trygdekontor
Stilling: Førstesekretær
 
Militærtjeneste
12.08.1999 - 12.09.1999
Rekruttskole: Trenkompaniet v/Sessvollmoen
13.09.1999 - 11.07.2000
Vakttjeneste: Stor-Oslo HV-02 v/Lutvann
 
Sertifikater
Førerkort:
Klasse B
 
Datakunnskaper
Brukernivå erfaren:
Kontorstøtte: Word, Excel, PowerPoint
Internett: HTML/DHTML, CSS, PHP, Java, JavaScript, Adobe Photoshop, Dreamweaver
Operativsystemer: Windows 95/98/ME/XP
Programmering: Java, Visual Basic
Brukernivå bruker:
Kontorstøtte: Macromedia Flash
Internett: XML, XSL
Operativsystemer: RedHat Linux
 
Interesser, fritidsaktiviteter og ferdigheter
Siden 10 års-alderen har jeg interessert meg for data.
Jeg har programmert dataspill på hobbybasis.
Problemløsing på venner og kjentes datautstyr og programvare.

Fysiske aktiviteter: Spiller tennis og squash. Jogger og sykler som kompensasjon for mange stillesittende timer foran datamaskinen.