Om denne hjemmesiden ;dhtml
 
Her kan du lære de teknikkene jeg har brukt på menyen. Dynamisk meny, dynamisk tekstfelt og dynamisk tabellbakgrunn.
 
Dette har etterhvert blitt et ganske avansert eksempel. Her har vi to objekter som utfører en handling til andre objekter. Det hele går ut på å forandre et bilde når muspekeren holdes over et bestemt objekt, og å skjule/vise deler av en tabell når man klikker på noe. Bildene som brukes blir lastet ned på forhånd til nettleseren, for at de skal kunne vises straks når en handling skjer.
 
Dette eksempelet er mye simplere enn det første. Her endres innholdet på et bestemt område av websida bestemt av hva som pekes på i menyen.
 
Dette eksempelet er heller ikke veldig avansert. Når man peker på et objekt, kalles en funksjon som forandrer bakgrunnsfargen på en av cellene i en tabell.