Prosjekter ;Brukerundersøkelse
 
Sist oppdatert 19.02.02
Brukerundersøkelse består av et skjema med alternativer og en applet som viser resultatet av undersøkelsen i form av søyle og tall. Klikk her for å teste den.

Skjemaet genereres av et php-script som leser de forskjellige alternativene i undersøkelsen fra en tekstfil. Du kan derfor lett bruke denne undersøkelsen ved å endre innholdet i tekstfilen, og adressen til serveren du legger den ut på.
Her er de fire filene som trengs:

Høyreklikk på linkene og velg "Lagre mål som..." for å laste ned filene.


Eksepel på hvordan det kan se ut.

Appleten er konfigurerbar, slik at du kan selv bestemme farger, font, størrelse på søyler, osv. Klikk linken for å se hvordan du endrer utsende på appleten. Hvis du vil, kan du også laste ned kildekoden til appleten.

Det er viktig at tekstfila med svaralternativene er på formen:

Helt enig=0
Litt enig=1
Nøytral=23
Delvis uenig=7
Helt uenig=9

Du kan bruke så mange svaralternativer du ønsker. Hvert alternativ må stå på egen linje, og må ha et tall etter "=" som representerer antall stemmer. (Disse kan selvfølgelig initialiseres etter eget ønske. ('o',))
Det er også viktig at alle brukere har tilgang til å skrive til denne tekstfilen. Klikk linken for å se hvordan du setter skrivetillatelse i windows 2000.

Hvis du vil bruke denne spørreundersøkelsen på din egen webside, må du endre disse adressene til adressen til serveren du bruker. OSB! Serveren må ha php-støtte.