Sammendrag av Software Engineering
 

Dette sammendraget ble skrevet for å lage en oversikt over pensum våren 2002. Sammendraget deler pensum inn i fem deler (parts i boka). Kapittel 1 til 4 er sett på som en innledning til de andre delene av boka, og jeg har derfor ikke skrevet sammendrag av disse. Likevel er det viktig å lese om systemmodeller og prosjektplan!

Klikk på linkene nedenfor for å laste ned sammendraget. Last ned innholdsfortegnelsen også.

Innholdsfortegnelse til sammendraget:

1. Requirements
2. Design
3. Verification and validation
4. Management
5. Evolution

1. Requirements

Kapittel 5 - Software requirements
Kapittel 6 - Requirements engineering process
Kapittel 7 - System models
Kapittel 8 - Software prototyping

2. Design

Kapittel 10 - Architectural design
Kapittel 11 - Distributed systems architectures
Kapittel 12 - Object-oriented design
Kapittel 14 - Design with reuse
Kapittel 15 - User interface design

3. Verification and validation

Kapittel 19 - Verification and validation
Kapittel 20 - Software testing

4. Management

Kapittel 22 - Managing people
Kapittel 23 - Software cost estimation
Kapittel 24 - Quality management
Kapittel 25 - Process improvement

5. Evolution

Kapittel 26 - Legacy systems
Kapittel 27 - Software change
Kapittel 29 - Configuration management