Om denne hjemmesiden ;css
 

Her kan du se hvordan CSS-filen til denne hjemmesiden er laget. Dette er stort sett den mest grunnleggende bruk av Cascading Style Sheets.

Når man skal bruke en Cascading Style Sheet (CSS) legger man til en class-egenskap til det elementet man vil bruke formateringen på. F.eks. leser du akkurat nå et avsnitt, som er definert av taggen <p>. Akkurat denne taggen tilhører klassen "tekst", som angir at dette avsnittet skal formateres som vanlig tekst, slik det er definert i CSS-filen som brukes på dette dokumentet. D.v.s. at taggen skrives slik som dette: <p class="tekst">.

Dette dokumentet linker til en CSS-fil som definerer alle klassene som brukes på denne hjemmesiden. CSS-filen heter "formateringer.css". Klassen "tekst" er definert ved koden nedenfor:

.tekst
{
   COLOR: #000000;
   FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica;
   FONT-SIZE: 8pt;
   FONT-WEIGHT: normal;
   FONT-STYLE: normal
}

Koden ovenfor setter fargen og skrifttypen til teksten som denne klassen brukes på. Klassen kan brukes på andre tagger enn <p>-taggen. Du har nå flere ganger sett tekst skrevet med klassen "kode", uten at denne teksten er skrevet i et eget avsnitt.

Tekst i klassen "kode" ser slik ut. For å bruke en klasse på tekst som er midt inni et avsnitt, brukes <span>-taggen. For å se alle klassene jeg har brukt på denne hjemmesiden, kan du laste ned formateringer.css.

Jeg har også gjort bruk av noen Style Sheets som ikke følger standarden, og derfor ikke virker i alle nettlesere. Men de tar seg bra ut i Internet Explorer. Jeg tenker på formateringen av linkene og av scrollbaren. Følg disse linkene for å se koden til linkene og scrollbaren.